Skolēnu pils korim „Accolada” 6 koncerti pareizticīgo Ziemassvētkos

5.janvārī Skolēnu pils Svētku zālē kora „Accolada” jaunākā grupa saviem vecākiem, draugiem un visiem interesentiem sniedza koncertu „Ziemas dziesmas”. Tā repertuārā bija Ziemassvētku dziesmas, ziemai veltītas dziesmas. Pēc koncerta pie bērniem bija atnācis Salavecis un Sniegbaltīte, bērni spēlēja spēles, gāja rotaļās.

7.janvārī Pareizticīgo Kristus dzimšanas Rīgas katedrālē kora „Accolada” audzēkņi piedalījās pareizticīgo Ziemassvētku dievkalpojumā un priecēja visus klātesošos ar savām skanīgajām balsīm. Dievkalpojumu vadīja pats Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs. Skolēnu pils korim „Accolada” ir izveidojies ciešs kontakts ar Latvijas pareizticīgo baznīcu un metropolītu Aleksandru, tāpēc visos galvenajos pareizticīgo svētkos tieši mūsu kora dziedātāji tiek aicināti dziedāt.8.janvārī pareizticīgo garīgajā seminārā notika Ziemassvētku koncerts, kurā uzstāties ar Ziemassvētku dziesmu programmu bija aicināta kora „Accolada” vidējā grupa. Arī šajā koncertā kora balsīs klausījās metropolīts Aleksandrs, kā arī pareizticīgo svētdienas skolu audzēkņi.

9.janvārī korim bija divi koncerti. Abos koncertos bija skatītāju pārpildītas zāles. Pirmais koncerts notika Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē. Ziemassvētku koncertā kopā ar kori „Accolada” piedalījās arī tā draugi – Skolēnu pils Tautas deju ansambļa „Uguntiņa” dejotāji. Otrs notika Maskavas namā. Koris „Accolada” ar savu uzstāšanos atklāja Ziemassvētku pasākumu.

10.janvārī pareizticīgo garīgajā seminārā bija noorganizēta Ziemassvētku eglīte bērniem. Pasākumā dziedāja koris „Accolada”, ar ļoti interesantiem priekšnesumiem uzstājās burvju mākslinieki, suņu dresētājs ar saviem četrkājainiem draugiem.

Kora vadītāja saka lielu paldies visi audzēkņiem, viņu vecākiem un novēl mums visiem patiesi priecīgu un laimīgu šo 2011.gadu.

Oksana Čerkasova, Skolēnu pils kora „Accolada” diriģente

www.rsp.lv