Skolēnu pils arheologi atgriežas no veiksmīgas ekspedīcijas Kristapiņu kapulaukā

Skolenu pils arheologija Vecrigas vesture2013.07-08 nometne12Šovasar Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” arheoloģijas – Vecrīgas vēstures pulciņa audzēkņu vasaras nometne – arheoloģiskā ekspedīcija notika Latgalē gleznainā Rušona ezera piekrastē. Te audzēkņi piedalījās savas skolotājas Ināras Kunigas vadītajos izrakumos Kristapiņu  8.-12. gadsimta kapulauka izpētē.

Jaunie ekspedīcijas dalībnieki praksē apguva arheologa lauku darba specifiku. Ieguva iemaņas strādāt ar kompasu, nivelieri, mērlenti un lineālu kā laukumu iemērīšanā, tā arī objektu fiksācijā. Apguva prasmes zemes virsējo slāņu norakšanā un planēšanā ar lielajām lāpstām, kultūras slāņa un apbedījumu atsegšanā ar sīkajiem darbarīkiem – sapieru lāpstiņām, tā sauktajām kāpostu lāpstiņām, špaktelēm, otiņām. Izrādījās, ka tas ir ļoti darbietilpīgs, uzmanīgs, pacietīgs darbs, kas prasa arī fizisku rūdījumu. Tomēr iegūtais gandarījums bija liels!

 

Audzēkņi izpētīja desmit senos apbedījumus. To vidū ar bagātu rotu un darbarīku klāstu izdalījās meitenītes un sievietes kaps. Viņām bija bronzas spirālīšu vainagi, kaklariņķi, važiņrotas, stikla krelles, aproces, gredzeni. Sievietei pie galvas bija noliktas dzelzs dzirkles, sirpis, īlens, bet jostas rajonā atradās vērpjamās vārpstas skriemelītis, celu galdiņi, šujamadata. Savukārt vīriešiem neiztrūka tāds darbarīks kā dzelzs cirvis.

 

Šajos izrakumos, atšķirībā no citiem Latvijā notiekošajiem, varēja piedalīties arī jaunāko klašu skolēni. Viņi ievingrināja rokas zemes slāņu atsegšanā, mācījās, vēroja. Šī gada konkursā par nometnes karogu uzvarēja Linarda Ozola zīmētais pirmais atradums kapulaukā – šķiļamdzelzs. Brīvajā laikā rīkotajās sacensībās, projektu spēlēs, dziesmu vakaros pie ugunskura, ekskursijās ar aizrautību piedalījās visi ekspedīcijas dalībnieki.

 

Ja mācies 5.-12.klasē, nāc arī Tu un piesakies arheoloģijas un Vecrīgas vēstures pulciņā līdz 6.septembrim www.rsp.lv sadaļā „UZŅEMŠANA”!

 

Ināra Kuniga, BJC „Rīgas Skolēnu pils”

arheoloģijas – Vecrīgas vēstures pulciņa

interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv

skolenupils@gmail.com,

inarakuniga@gmail.com