SKAIDROJUMI IEPIRKUMA NOLIKUMAM.

Ieinteresētais piegādātājs SIA “Sabiedriskais autobuss” (turpmāk – Pretendents) lūdz sniegt atbildes un skaidrojumus uz turpmāk norādītajiem jautājumiem saistībā ar Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” (Turpmāk – Pasūtītājs) iepirkuma “Autotransporta pakalpojumu sniegšana Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu pārvadāšana” ar id.Nr.BJCRSP 2018/1 (turpmāk – Konkurss) nolikumu ( turpmāk – Nolikums).

  1. Lūdzam skaidrot Nolikuma 5.3. punktu, vai finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj prāmja izmaksas.
  2. Nolikuma 2.pielikuma 5.7.punktā noteikts, ka “transportā jābūt iespējai lietot tualeti. Vēršam uzmanību, ka mazas ietilpības autobusi nemēdz būt aprīkoti ar tualeti. Autobuss var būt aprīkots ar tualeti, ja tajā ir virs 30 pasažieru sēdvietām. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka 6.braucienā būs tikai 14 pasažieri (Nolikuma 3.pielikums), lūdzam apstiprināt, ka 6.braucienam pretendents var piedāvāt tūrisma klases mikroautobusu ar 19 pasažieru sēdvietām, kas nav aprīkots ar tualeti.

MŪSU ATBILDE UN SKAIDROJUMI:

Skaidrojums par iepirkuma Nolikuma 5.3. punktu – piedāvātajā cenā jāiekļauj tikai transportlīdzekļa transportēšanas izmaksas ar prāmi.

Skaidrojums par Nolikuma 2.pielikuma 5.7.punktu  un Nolikuma 3.pielikuma 6.braucienu – protams, ka mazajos autobusos nav tualetes un nav arī nepieciešamības tādā aprīkojumā, tāpēc droši varat piedāvāt sestajam braucienam 19-vietīgo mikroautobusu, kas nav aprīkots  ar tualeti.

 

Skaidrojumi nolikumam (pdf, 988kb)