Sēru vēsts

Rīgas Skolēnu pils kolektīvs skumju brīdī ir kopā ar ilggadējā TDA “Uguntiņa” dejotāja Andra Cepļa ģimeni viņu pāragri zaudējot. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un draugiem.

 

Atvadīšanās š.g. 21. februārī plkst.11.00 Rīgas Krematorijas Lielajā zālē. Zemes klēpī guldīsim Sarkandaugavas kapos.

 

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,

Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

2017.02.21 Andris Ceplis-seru vests1