Seminārs par pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanu Rīgas pilsētā

2012. gada 7. martā, plkst. 10.00 Radisson Blu Hotel Latvija notika Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkots seminārs „Pedagogu darba kvalitātes novērtēšana: sasniegumi un izaicinājumi”.

Semināru atklāja Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Mareks Gruškevics. Seminārā piedalījās ap 500 Rīgas izglītības iestāžu pedagogu, direktoru, direktoru vietnieku, izglītības metodiķu – Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” – dalībnieki, valsts un pašvaldību izglītības politikas veidotāji un īstenotāji. Semināra norisei ikviens varēja sekot līdzi interneta tiešraidē www.pedagogiem.gov.lv, www.izm.gov.lv un www.e-skola.lv.Rīgas Skolēnu pili seminārā pārstāvēja direktora vietniece Iveta Freimane un direktora pienākumu izpildītājs Valdis Egle.

Semināra dalībnieki diskutēja par pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un pedagogu konkurētspējas aspektiem Latvijā izglītības kvalitātes paaugstināšanas kontekstā, kā arī iepazinās ar Igaunijas un Lietuvas pieredzi pedagogu darba kvalitātes novērtēšanā. Semināra otrajā daļā dalībnieki piedalījās ļoti interesantās sešās radošās darbnīcās. Semināra noslēgumā radošo darbnīcu vadītāji kopā ar semināra dalībniekiem piedalījās Haralda Burkovska vadītā diskusijā „Darba kvalitātes vērtēšanas un konkurētspējas aspekti”.

Iveta Freimane,

Skolēnu pils direktora vietniece