Šaušanas pulciņš – laureāti!

2012.12.27 shaushana svin2012.gada 29.decembrī tika svinēta Daugavas Sporta nama šautuves atklāšanas desmitā gadadiena, kā arī atzīmēts panākums, kuru sasniedzis Rīgas Skolēnu pils šaušanas pulciņš – iegūta Rīgas interešu izglītības audzēkņu un pedagogu laureāta balva. Svinībās piedalījās Latvijas šaušanas federācijas ģenerālsekretārs Valērijs Vaskis, kurš pasniedza Pateicības Rakstu šaušanas pulciņa vadītājam Jurim Gabranovam. Šajos 10 gados no iesācējām tika sagatavotas un izaudzinātas Latvijas rekordistes – Kristīna Musļimova, Anete Rozmane, Viktorija Andžāne. Tika izaudzināti septiņi Sporta meistari un pieci Sporta meistara kandidāti, izcila šaušanas čempionu gvarde: Kristīna Musļimova, Anete Rozmane, Viktorija Andžāne, Jana Plotka, Anna Derbina, Dārta Stade, Kristīne Savina, Emīlija Mikalauska, Jekaterina Djogtjeva, Evelīna Beinaroviča, Inese Landsmane, Valērija Borovika, Anna Krivenoka, Agnese Liepa, Kristīne Rozentāle, Elvīra Tēberga, Alīna Lekavičute, Karīna Blakunova, Baiba Lāce, Aļona Krotova, Kristīne Savrane, Jurijs Stoļarovs.

Atsauce un foto no http://www.saufed.lv/

Paldies skolotājam Jurim Gabranovam, kā arī Daugavas sporta namam par atbalstu!

2012.12.27 shaushana svin