Sasniegumi Sporta tūrisma audzēkņiem

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Sporta tūrisma pulciņa 17 audzēkņi (skolotāja Inga Liepiņa) ar labiem panākumiem atgriezušies no dalības Latvijas kausa sacensību sporta tūrismā „SAPSAN-2023” 4.posmā un notika Latvijas sporta tūrisma 2023.gada kopvērtējuma – reitinga apbalvošanā, kas šoreiz notika 02.-03.12.2023. attālākajā Latvijas novadā – Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā.

Sacensību pirmajā dienā notika individuālās, bet otrajā dienā – komandu tūrisma tehnikas sacensības, kurās piedalījās mūsu audzēkņu 4 komandas (C grupā un 2 B grupā). Pēc šo sacensību apbalvošanas notika Latvijas sporta tūrisma 2023.gada kopvērtējuma – reitinga apbalvošana, kurā tika apbalvoti arī mūsu audzēkņi un komandas.

Labākie rezultāti individuāli:

Herbers Eglītis 1.vieta C grupā (gan kausā, gan gada kopvērtējumā);

Ieva Apsēna 1.vieta B grupā (gada kopvērtējumā 2.vieta);

Gustavs Pumpurs 2.vieta B grupā

Mārtiņš Vanags 3.vieta B grupā (gada kovērtējumā 2.vieta);

Farā Šazāda 2.vieta D grupā;

Sofija Kļimenko 3.vieta C grupā (gada kopvērtējumā 3.vieta).

Reinis Miklašēvičs C grupā (gada kopvērtējumā 3.vieta); Jēkabs Laizāns A grupā (gada kopvērtējumā 2.vieta).

Komandu rezultāti:

2.vieta un 6.vieta C grupas komandām (gada kopvērtējumā 2.vieta);

1.vieta un 2.vieta B grupas komandām (gada kopvērtējumā 2.vieta).

Sacensību organizators: Latvijas Jaunatnes Sporta Tūrisma federācija sadarbībā ar Krāslavas Bērnu un jauniešu centru un Latvijas Alpīnistu savienību.