# Rušenicas pilskalns

“Darbs dara darītāju!” – tā varam teikt arī par trešās grāmatas, šoreiz “Rušenicas pilskalns”, autori Ināru Kunigu.

2023.gada 16.februārī plkst.16.00 bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Velvju zālē svinīgi tika atvērta grāmata “Rušenicas pilskalns”.

Darbs un laiks, kas ieguldīts Rušenicas pilskalna izpētē kopā ar Arheoloģijas un Vecrīgas pulciņa audzēkņiem, arī grāmatas rašanās process liecina par spilgtu un neatlaidīgu personību. Tas rāda piemēru, kā ar pulciņa darbu var padarīt neaizmirstamu procesu un iedvesmot citus interešu izglītības pulciņus.

Sirsnīgus apsveikumus bija sagatavojuši Izglītības, kultūras un sporta departaments, Arheoloģijas biedrība, pulciņa bijušie un esošie audzēkņi. Daudzi apsveicēji bija mērojuši garu ceļu no attālākajiem Latvijas novadiem, pat Latgales.

Pēc svinīgā pasākuma vēl ilgi nerimās sarunas pie svētku galda.

Sirsnīgs paldies grāmatas autorei Inārai Kunigai!

Foto A.Kozlovskis

Teksts D.Lazdiņa