RSP šāvējiem 4 godalgotās vietas Latvijas III Olimpiādē

Latvijas III Olimpiādes šaušanas sacensības notika 2012. gada 7.-8. jūlijā Ventspilī. Tajā 4 šaušanas pulciņa audzēknes izcīnīja 4 godalgotās vietas Olimpiskajā PŠ-40 vingrinājumā (40 šāvieni ar šauteni).Visas Olimpiādē startējošās pulciņa audzēknes fiziski nevarēja pienācīgi sagatavoties šīm sacensībā jo Kristinai bija jāliek maģistra eksāmeni LU, bet Anetei un Viktorijai – vidusskolas beigšanas eksāmeni.  Viņas šo uzdevumu maija un jūnija mēnešos izpildīja veiksmīgi. Kristina saņēma MAĢISTRA diplomu tiesību zinātnēs, bet Anete un Viktorija ar teicamām un labām atzīmēm nokārtoja visus eksāmenus.

Par nožēlošanu pēc eksāmeniem viņām pietrūka laika līdz Olimpiādei relaksēties, atjaunot darba spējas un atgūt sportisko formu šaušanā.

Cīņa šaušanas sacensībās notika par I un II vietu starp Aizputes novada pārstāvi Daci Petrovsku un mūsu Kristīnu Musļimovu. Otrajā 10 šāvienu sērijā Kristīnai sabojājās šautene (8 gadus intensīvi ekspluatēta). Pēdējās sērijās Kristīna nespēja likvidēt 3 punktu deficītu, kuru viņa ieguva 2. sērijā – 95 punkti pret Daces 98 punktiem. Tā Kristīna – Latvijas II Olimpiādes čempione un LR rekordiste kļuva par Latvijas III Olimpiādes vicečempioni.

Visdramatiskākā cīņa notika par bronzas medaļu. Mūsu Anete Rozmane, Viktorija Andžāne un aizputniece Evika Apīne uzrādīja vienādu rezultātu 383 punkti. Pēdējā 10 šāvienu sērijā Anetei Rozmanei bija 97 punkti un Latvijas 2011. gada čempione izcīnīja bronzas medaļu. Godalgotā 4. vietā palika Evika, bet 5. godalgotā vieta Latvijas Jaunatnes čempione Viktorija Andžāne un 6. godalgotā vietā mūsu Kristīna Savina.

Tagad ir smags uzdevums, kur atrast finanses, lai Latvijas trīskārtējai rekordistei varētu iegādāties teicamas kvalitātes šauteni. Augšminētais piemērs norāda, ka atbildīgās sacensībās rezultātu nosaka ne tikai sportista meistarība, bet arī šautenes kvalitāte.

Juris Gabranovs,

Skolēnu pils šaušanas pulciņa skolotājs