Ritmoplastikas koncerts „Cālītis”.

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” ritmoplastikas audzēkņi sniedza mīļu pavasarīgi saulainu mācību gada noslēguma koncertu „Cālītis” Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē 21.maijā.

Mazie ritmoplastikas pulciņa audzēkņi, vecumā no 2 līdz 8 gadiem, rādīja savu veikumu: apgūto dejas soli, ritmikas vingrinājumus, nelielas teatrālas etīdes.

Paldies par sajūsmas saucieniem, starojošām sejām un ovācijām!

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Freimane

zpaeglite@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Ritmoplastikas pulciņa interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)