Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Ziedonis. Pasaule. Es.”

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” datorgrafikas pulciņa (skolotāja Aina Putniņa) audzēknis Niklāvs Lāzars ar darbu “Raibā dzīve” ieguvis 1.pakāpes diplomu 1.-3. klašu grupā Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē “Ziedonis. Pasaule. Es.”

Konkursu rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodisko centru un Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” Ziedoņa klasi.