Rīgas tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte 2010”

2010.gada 11. aprīlī Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils” notika tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte 2010”. Konkursa mērķis ir popularizēt tautas mūzikas instrumentu spēli un saspēli, kā arī izvirzīt labākos dalībniekus konkursa lielajam finālam Rīgas Latviešu biedrības namā, kurš šogad notiks 8.maijā un kura uzvarētāji savu varēšanu rādīs Latvijas skolu jaunatnes X dziesmu un deju svētku laikā folkloras konkursu laureātu koncertā Rīgas Tehniskajā universitātē 9. jūlijā.

Rīgas konkursā piedalījās bērni un jaunieši, muzicējot gan individuāli (uz koklēm, stabulēm), gan kapelās. Konkurss katru gadu pārsteidz ar interesantiem priekšnesumiem, kulminējot ar muzikantu kapelu radošo pieeju tradicionālam materiālam.

Šī gada spilgtākie un veiksmīgākie kapelu un individuālie priekšnesumi:

Jaunākā grupa:

Viktorija Treimane (stabule, folkloras kopa Kokle);

Folkloras kopas „Tarkšķi” jaunākās grupas kapela.

Vidējā grupa:

Folkloras kopas Kokle vidējās grupas kapela;

Rozīte Katrīna Spīča (kokle, Folkloras kopa „Kokle”)

Vecākā grupa:

Folkloras kopas „Kokle” vecākās grupas kapela;

Folkloras kopas „Tarkšķi” vecākās grupas kapela;

Rasa Roze (kokle, Folkloras kopa „Kokle”);

Agate Rapa (kokle, Folkloras kopa „Kokle”);

Ieva Jēgere (kokle, Folkloras kopa „Rudzi”);

Lāsma Reinvalde (kokle, Folkloras kopa „Rudzi”);

Līga Miklaševiča (kokle, Folkloras kopa „Rudzi”);

Andris Diržininks (kokle, Folkloras kopa „Rudzi”)

Dina Liepa

Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas „Kokle” skolotāja

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe

www.rsp.lv

www.rimc.lv