Rīgas Skolēnu pils par tīru un sakoptu Latviju!

Rīgas Skolēnu pils piedalās!

Izlietotās baterijas vari nodot 1.stāva foajē speciālā bateriju vākšanas kastē pretīm Skolēnu pils dežurantam.