Rīgas Skolēnu pils koklētāju ansamblis „Austriņa” svin 30 gadu jubileju

Ansambļa sākums meklējams 1981.gadā Rīgas pilsētas toreizējā Ļeņingradas rajona pionieru namā, kad, tikko pabeigusi Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļu, par kokles pulciņa vadītāju sāka strādāt Iveta Tauriņa. Protams, līdz brīdim, kad no tik tikko muzicējošajiem mazajiem kokles spēlētājiem varēja izveidot ansambli, pagāja kāds laiciņš. 1986. gada koklētāju ansamblis mājvietu atrada Rīgas Pionieru un Skolēnu pili. Šajā laikā arī ansamblim tika dots nosaukums „Austriņa”.Ansambļa izaugsmi veicināja toreiz ļoti populārais Latvijas TV konkurss „Ko tu proti?” Jau pirmajā gada ansamblis ieguva 2.vietu, bet turpmākajos gados tikai 1. vietas. Līdz ar panākumiem TV konkursā „Ko tu proti?” bija iespēja ierakstīt vairākus muzikālus raidījumus Latvijas televīzijā: „Vinnija Pūka dziesmas”, „Lielās Cepures dziesmas”, „Avotiņa lejiņā apstīgoju zelta kokli”. Tāpēc var teikt, ka Padomju Latvijas laika „Austriņa” bija atpazīstams ansamblis, jo bija bieži skatāms Latvijas TV.

Pirmo reizi ārpus Latvijas robežām uzstājāmies Baltkrievijā, Lietuvā, Krievijā, Polijā un Vācijā. Latvijai kļūstot neatkarīgai, pavērās iespējas redzēt pasauli, koncertēt arī Vācijas rietumu pusē, Zviedrijā, Kanādā, Nīderlandē, Horvātijā, Serbijā, Francijā, Austrijā, Šveicē, Lielbritānijā un Itālijā.

Visur kokle „Austriņas” izpildījumā ir uzņemta ar nepārprotamu atzinību, liekot cilvēkiem priecāties un pat raudāt līdzi maģiskajām mūzikas skaņām. Braucot uz festivāliem, nesot Latvijas vārdu pasaulē, bija vajadzīgi arī skaņdarbu ieraksti, kas ir apkopoti skaņu platē „Austriņa”, audiokasetē, vēlāk arī 6 kompaktdiskos.

„Austriņas” meitenes spēlē lielās koncertkokles, etnogrāfisko

kokli un skaisti dzied. Ansambļa pamatsastāvā darbojas meitenes no 17 līdz 25 gadu vecumam, jaunākajā – no 7 līdz 13 gadu vecumam.

Viena no „Austriņas” tradīcijām ir vasaras un ziemas nometnes. Pēdējos 10 gadus vasaras bez nometnes Jūrkalnē nav pat iedomājamas.

„Austriņas” lielie koncerti notiek divas reizes gadā – Ziemassvētkos un pavasarī kādā no Rīgas koncertzālēm. „Austriņa” ir piedalījusies visos Skolēnu Dziesmu svētkos un visos Lielajos Dziesmu svētkos, kas ir notikuši šo 30 gadu laikā, ir neskaitāmu 1. vietu ieguvēja dažādās kokļu

ansambļu skatēs. Taču lielākā vērtība ir „Austriņas” muzicēšanas prieks, tas ir prieks par kopā būšanu. Liels dārgums ir īpaši „Austriņai” veidotais repertuārs, kas ir raksturojams ka mūsdienīgi oriģināls. To veidojusi ir ilggadējā ansambļa vadītāja Iveta Tauriņa.

Diskogrāfija:

1989.g. – Skaņu plate – Spēlē “Austriņa”

1994.g. – kasete – Spēlē “Austrina”

1998.g. – “Ziemassvētki kokļu skaņas”

1999.g. – “Saule kokles skandināja”

2004.g. – “Baltaitiņa jūru brida”

2005.g. – “Kokle in Classics”

2009.g. – “Austriņa”

2011.g. – “Romantika”

Rīgas Skolēnu pils,

Koklētāju ansambļa „Austriņa” vadītāja Iveta Tauriņa