Rīgas Skolēnu pils atklātās vasaras nometnes

Rīgas Skolēnu pils atklātās vasaras nometnes

01.06.-12.06.
Dienas nometne „Kopā” 1.-5.klašu audzēkņiem
Vieta – Rīgas Skolēnu pils, K.Barona ielā 99
Dalības maksa Ls 70
Pieteikšanās līdz 25.maijam plkst.18.00 (Skolēnu pils, 103.telpa), t.27093382

05.06.-12.07.
Diennakts nometne „Dziedāsim kopā” skolas vecuma dziedāt gribošām meitenēm, kuras interesē kormūzika
Vieta – Valdemārpils vidusskola
Informācija pa t.28232708

12.08.-18.08.
Diennakts, sporta tūrisma, lauku apstākļu nometne „Četri vēji” 10-18 g.vec. bērniem un jauniešiem
Vieta – Rīgas rajons, Sigulda, Lorupes grava
Dalības maksa Ls 20
Informācija pa t.26525949