Rīgas Skolēnu pilij 77 gadi!

Rīgas Skolēnu pilij 77 gadi!
Sveicam visus mūsu mīļos audzēkņus un viņu vecākus, mūsu fantastiskos skolotājus un darbiniekus!