Rīgas Skolēnu pilij – Eiropas kvalitātes sertifikāts

Rīgas Skolēnu pils šo augsto novērtējumu ieguvusi pateicoties kultūras vēstures skolotājai Tatjanai Gvozdevai un viņas pulciņa audzēkņiem. Eiropas Kvalitātes sertifikātu Tatjana Gvozdeva saņēmusi par lielisko darbu ar eTwinning projektu “Le Printemps des Poètes”. Tas nozīmē, ka skolotājas un viņas skolēnu darbs ir atzīts visaugstākajā Eiropas līmenī. Turklāt mūsu projekts tiks izrādīts īpašā Eiropas Portāla vietā pēc adreses www.etwinning.net.

eTwinning projektā piedalījās Eiropas Savienības valstu skolas. Skolēnu pils piedalījās eTwinning projektā “Le Printemps des Poètes” – „Poēzijas pavasaris”, kura ietvaros sadarbojās ar skolām Francijā, Rumānijā, Lietuvā, Grieķijā, Itālijā. Projekta ietvaros bērni iepazina savas valsts dzeju, iepazina pārējo projekta dalībvalstu dzeju un pašas valstis. Projekta mērķis bija radošums, jauno tehnoloģiju izmantošana.

Iveta Freimane, Skolēnu pils direktora vietniece

www.rsp.lv