RĪGAS SKOLĒNU PILIJ – 70

RĪGAS SKOLĒNU PILIJ – 70! Pasākumu programma.

BJC “Rīgas Skolēnu pils” 1.stāvā, K.Barona ielā 99

25.februārī plkst.11.00

Izstādes “Rīgas Skolēnu pils 70 gadi” atklāšana

VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 221.-27.februāris

Lietišķās un vizuālās mākslas izstāde “Rīgas Skolēnu pils 70 gadi”

25.februārī plkst.19.00

Koncerts „TDA „Uguntiņa” un draugi”

26.februārī plkst.12.00

Skolēnu pils jaunāko audzēkņu koncerts “Nezinītis Brīnumu mežā”

26.februārī plkst.16.00

Svinīgs pasākums “Sveicieni Rīgas Skolēnu pilij” (Skolēnu pils sveikšana)

26.februārī plkst.18.00

70 gadu jubilejai veltītais svinīgais koncerts „Kur bagātību zeme mīt…”

RSP pedagogi un audzēkņi priecīgi sagaidīs jebkuru klausītāju, kuri vēlēsies būt kopā jubilejas pasākumos.


RĪGAS SKOLĒNU PILIJ – 70!

Latvijas pirmais un lielākais bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” šogad atzīmē savas pastāvēšanas 70. gadadienu.

1940. gada nogalē Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas Izglītības ministrija pieņēma lēmumu atvērt iestādi bērnu un jauniešu ārpusstundu darbam, kuru nosauca par „Latvijas  PSR Pionieru pili”. 1941. gada 21. februārī tagadējā Latvijas prezidenta pilī notika pirmais svinīgais bērnu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts, kurš arī tiek uzskatīts par dzimšanas dienu.

Laika periodā no 1941.gada līdz 1991.gadam te savas spējas attīstīja tūkstošiem bērnu un jauniešu. Dziedāšana, dejošana, mūzikas instrumentu spēle, vingrošana, lietišķā un tēlotājmāksla, sports, tehniskā jaunrade, vides izglītība – bija galvenās nodarbības, kurās nākamā paaudze attīstīja savus talantus.

Ar Latvijas Republikas neatkarības atgūšanu Rīgas pils bija jāatbrīvo valdības darbam, un pulciņu nodarbībām tika meklētas citas telpas. No piedāvātajām tika izvēlēta celtne Krišjāņa Barona ielā 99, kas savā laikā bija veidota kā Garīgais seminārs (1880.-1918.), bet no 1919.-1940.g. bija Latvijas Kara skola. 1994.gada 30.septembrī telpas tiek nodotas Bērnu un jauniešu centram „Rīgas Skolēnu pils”.

Sākotnēji veidojusies kā republikāniska iestāde, tagad Rīgas Skolēnu pils ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde. Galvenie darbības virzieni ir interešu izglītības nodrošināšana bērniem un jauniešiem, mācoties dažādu profilu pulciņos, dalība pilsētas, valsts un starptautiskajos pasākumos, sacensībās, konkursos, festivālos, vietējo un starptautisko nometņu organizēšana, brīvā laika organizēšana Spēļu istabā, profilu metodiskais darbs un tā pilnveidošana.

Pulciņos regulāri iesaistās ap 3500 bērnu un jauniešu vecumā no 2,5 līdz 25 gadiem. Apmācība notiek vairāk nekā 50 dažādos interešu izglītības darbības veidos un profilos. Rīgas Skolēnu pils pulciņu darba rezultātus atzinīgi vērtē vecāki un pilsētas iedzīvotāji.

Rīgas Skolēnu pilī par interešu izglītības pulciņu skolotājiem strādā augsti kvalificēti sava darba meistari, entuziasti, kas atbildīgi veic skolēnu izglītošanu, meklē pieredzi arī ārzemēs, apmeklē kursus un papildus mācās. Daudziem no viņiem ir maģistra grāds, vienam –  doktora grāds, divi mācās doktorantūrā. Pedagogi strādā arī metodiskajā darbā. Skolotājas Ināra Kuniga, Iveta Tauriņa, Lija Jērcuma, Dina Liepa, Dace Putāne, Aija Ozola ir apkopojušās savu pieredzi grāmatās. Meiteņu kamerkoris „Tonika”, meiteņu koris „Rīga”, koklētāju ansamblis „Austriņa”, folkloras kopa „Kokle” ir sagatavojuši un izdevuši kompaktdiskus.

Labus rezultātus sasniedzot, radoši strādājot augstu vērtējumu saņemuši daudzi dažādu darbības virzienu pulciņi un kolektīvi. Īpaši publikas iemīļoti ir muzikālie kolektīvi, kas ar savu sniegumu iepriecina klausītājus un uzvar starptautiskajos konkursos. Labus panākumus sasniedz lietišķās un tēlotājas mākslas pulciņu dalībnieki. Ar aktivitāti un profesionālo sniegumu priecē skolēnu teātris „Zīļuks”, deju studija „Dzintarjūra”, tautas deju ansamblis „Uguntiņa”. Latvijas čempioni, Baltijas un Eiropas čempioni, un pat viens Olimpiskais čempions, dažādu starptautisko sacensību uzvarētāji ir starp šaušanas, dambretes, karatē, sporta tūrisma, orientēšanās sporta, badmintona pulciņu, šaha, sporta deju studijas audzēkņiem. Labākus rezultātus saniegušie audzēkņi un viņu pedagogi tiek ierakstīti Rīgas Skolēnu pils „Zelta grāmatā”.

Rīgas Skolēnu pils skolēni ikgadu atpūšas vairāk kā 30 dažādās vasaras un ziemas nometnēs Latvijā un ārzemēs. Par labu tradīciju ir kļuvuši tādi lieli Rīgas Skolēnu pils kopīgi pasākumi, ka orientēšanas sporta sacensības „Tortes meklēšana”, Ziemassvētku koncerti un pasākumi, Mūzikas dienas, gada noslēguma pasākums Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā „Es atnācu dižoties, nāciet, tautas, skatīties!”, jauno audzēkņu uzņemšana pulciņos un kolektīvos. Pilī darbojas Spēļu istaba, kurā interesanti var pavadīt brīvo laiku. Arī pirmsskolas vecuma bērniem ir iespējams sagatavoties skolai un daudzveidīgi sevi attīstīt, apmeklējot nodarbības centrā „Mazais Prātnieks”. Pilī darbojas Rīgas Skolu muzejs, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, kas veic nopietnu organizatorisko un metodisko darbu pilsētā.

Rīgas Skolēnu pils lepojas gan ar savu pašreizējo audzēkņu sasniegumiem, gan arī ar saviem bijušajiem audzēkņiem, starp kuriem ir gan slaveni aktieri, režisori, baleta solisti un horeogrāfi, sportisti, zinātnieki, ārsti un profesori. Daudz laimes dzimšanas dienā, tev Skolēnu pils!”

Valdis Egle, direktora vietnieks

www.rsp.lv