Rīgas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu sarīkojums – skate

Šī gada 13. martā bērnu un jauniešu centrā Rīgas skolēnu pils notika Rīgas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu sarīkojums – skate.

Sarīkojums norisinājās divās daļās. Pirmajā katra folkloras kopa piedalījās tematiskajās meistardarbnīcās, atbilstoši folkloras programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” gada tēmai – „Cepu, cepu kukulīti”, otrajā daļā folkloras kopa sniedza savu priekšnesuma prezentāciju skates ietvaros.Šogad dalībnieku skaits bija ievērojami lielāks kā iepriekšējās tikšanās reizēs. Koncertā katra kopa vai pulciņš 7 minūšu ilgā priekšnesumā rādīja savas prasmes vienā vai vairākos folkloras žanros. Latviešu folkloras kopas priecēja skatītājus ar daudzveidīgu tradicionālo instrumentu klāstu, bet mazākumtautību folkloras kopas par savu izpausmes veidu ir izvēlējušās agrāk tautā tik populārās rotaļdejas un spēles.

Meistardarbnīcās dalībnieki veica erudīcijas pārbaudījumus 7 meistardarbnīcās – tautasdziesmu minēšanas, mēmā šova, rotaļu/spēļu, erudīcijas spēlē, degustāciju darbnīcā, meistarošanas darbnīcā un recepšu darbnīcā

Skates noslēguma daļā dalībnieki un skatītāji izdancoja tradicionālās rotaļas, gatavojot koprepertuāru Nacionālajam sarīkojumam Lēdurgā un Turaidā, š.g. 21. un 22. majā.

Skati vērtēja un eksperta viedokli izteica, kā arī pasniedza Valsts Izglītības satura centra Pateicības rakstus kompetenta žūrija – Māra Mellēna un Ināra Jankovska.

Dina Liepa, RIIMC metodiķe, Skolēnu pils folkloras ansambļa „Kokle” skolotāja

www.rsp.lv

http://intereses.lv/