Rīgas Domskolai – 800

Atzīmējot Baltijā pirmās skolas – Rīgas Domskolas  800 gadu jubileju,  2011.gada 2.-3.decembrī Rīgā notika starptautiska konference „Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā”, kuru organizēja Latvijas Universitāte, Rīgas Valsts 1. Ģimnāzija sadarbībā ar Rīgas Skolu muzeju, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, Latvijas Nacionālais vēstures muzeju.

Konference notika Rīgas Valsts 1. Ģimnāzijā, ko uzskatām par Domskolas gara mantinieci šodien. Konferencē piedalījās viesi un starptautiskās sadarbības partneri no Viļņas Vitauta Dižā ģimnāzijas, Tallinas Gustava Ādolfa ģimnāzijas, Leipcigas universitātes, Leipcigas skolu muzeja, Brēmenes Skolu muzeja, kā arī Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedri, Rīgas pilsētas skolu direktori un skolu muzeju vadītāji, citi interesenti.

Gatavojoties konferencei, ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu tika izdots zinātnisko rakstu krājums latviešu un vācu valodā „Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā”, kur citu pētījumu vidū atrodams arī Rīgas Skolu muzeja vadītāja J.I. Vikšera raksts „Vēsturiskais materiāls un pedagoģiskās programmas Rīgas Skolu muzeja Domskolas klasē” un Rīgas Skolu muzeja darbinieces Anitas Gailišas pētījums „Vēstures liecības par Rīgas Domskolu Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā”.

Starptautisko konferenci ievadīja svētbrīdis, ko vadīja Romas Katoļu Baznīcas arhidiecēzes arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Konferences dalībniekus ar apsveikuma vēstulēm pagodināja LR Prezidents Andris Bērziņš, LR Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un Rīgas mērs Nils Ušakovs, uzrunāja Latvijas Universitātes profesore Aīda Krūze, Rīgas Domes vārdā Ainārs Baštiks un Ivars Balamovskis, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas direktors Māris Brasla un citi. Dalībniekus ar brīnišķīgu dziedājumu iepriecināja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas meiteņu koris „Sapnis” un „Jaunais Rīgas vīru koris.”

Tālāk sekoja interesanti referāti par izglītības pirmsākumiem Baltijā. Pēcpusdienā Latvijas Universitātes bibliotēkā notika izstādes „Skolu vēsture Latvijā” atklāšana, bet dienas izskaņā Rīgas Doma baznīcā konferences dalībniekus iepriecināja koncerts, kurā muzicēja Rīgas Doma koris, Rīgas Doma kora skolas zēnu,  meiteņu un  jauktais koris, un ērģelniece Aija Ziņģīte.

Nākošajā konferences dienā bija iespējams apmeklēt Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas veidoto izstādi, kur bija reta iespēja aplūkot „Missale Rigense” – 15.gs. rīta misu grāmatu no Rīgas Doma baznīcas altāra, Mārtiņa Lutera vēstuli Domskolas pirmajam rektoram Jēkabam Batusam (Jacobus Battus) , u.c. Vēsturniece Anita Gailiša  Doma dārzā, krustejā un muzeja telpās uzbūra sajūtu, ka tūlīt aiz stūra parādīsies jauniešu bariņš, kurš dodas uz nodarbībām vai dziedāt kārtējā dievkalpojumā Doma baznīcā. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā nodarbību 19.gs. Latvijas lauku skolas ekspozīcijā vadīja vēsturniece Inese Bulle. Rīgas Skolu muzejā viesojās mūsu draugi no Brēmenes Skolu muzeja, Leipcigas Skolu muzeja pārstāvji, Leipcigas universitātes profesors Dr. Dīters Šulcs un Latvijas Universitātes docenti.

Šī starptautiskā konference ir devusi jaunas idejas tālākai skolu vēstures izpētei. Mēs esam ieguvuši jaunus starptautiskos kontaktus, jaunus domu biedrus un daudz jaunu ideju.

Ļoti plašu fotogaleriju var aplūkot: www.rsp.lv

Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers