Radioelektronikas pulciņš Ventspilī

Skolenu pils radioelketronika 2013.02.01-02 Ventspils3Ar nākotni Radioelektronikas pulciņš vienmēr bijis draugos, tāpēc ar patiesu prieku 1.-2.februārī piedalījāmies Ventspils Jaunrades nama organizētajā atklātajā radioelektronikas praktikumā-konkursā, jo Ventspils, kā zināms, ir pilsēta ar rītdienu. Šis konkurss bija īpašs ar to, ka dalībnieki startēja komandā, pie kam viens dalībnieks bija no 5.-7.klases, otrs no 8.-9.klases. Izveidot komandu nemaz nav tik vienkārši- lai atceramies gulbi, vēzi un līdaku…Katrs dalībnieks veidoja savu shēmas daļu, un tikai savienojot kopā abu dalībnieku saliktās shēmas tika iegūta strādājoša iekārta-luksofora modelis. Ja ierīce darbojās, dalībnieki saņēma papildus punktus. Vispilnīgāk tas izdevās RSP komandai –Edgaram Kuzmanim un Kristiānam Micītim. Viņi ar 93 punktiem tad arī ierindojās 1.vietā. 2.vietā ar 87 punktiem bija TJN „Annas2” komanda, 3.vietā Jelgavas BJC „Junda ”pārstāvji. Vēl konkursā piedalījās Kuldīgas BJC un Ventspils TJN pārstāvji – pavisam 13 komandas ar 26 dalībniekiem.

Pēc sacensībām dalībniekus gaidīja pusdienas un interesanta programma-Ventspils Jaunrades nama un planetārija apmeklējums un ekskursija pa pilsētu, bet otrajā dienā moderni iekārtotās Ventspils augstskolas apmeklējums un ekskursija uz radioastronomijas centru Irbenē. Milzīgo 30m diametra satelītšķīvi pat speciāli pagrozīja par godu konkursa dalībniekiem- un tas ir efektīgs skats. Iespaidu pasākumā bija daudz, un beigās dalībnieki bija pat nedaudz noguruši. Paldies organizatoriem un atbalstītājiem, un gatavosimies nākamajam konkursam!

Jānis Ozols – Ozoliņš, radioelektronika pulciņa skolotājs