Priecājamies par mūsu audzēkņiem – vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Lidice-2022” Latvijas kārtas laureātiem!

Šogad notiek jau 50. Starptautiskais bērnu mākslas darbu konkurss – izstāde “Lidice-2022”, par kura galveno tēmu ir pasludināts MUZEJS. Šajā konkursā tradicionāli piedalās arī mūsu vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi.

Konkursa Latvijas kārtā tika iesniegti 776 darbi no visiem novadiem, no bērniem un jauniešiem 4 līdz 16 gadu vecumā.

Konkursa darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra veidota vērtēšanas komisija:

Ilze Rimicāne – Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” (Čehijā) žūrijas komisijas locekle, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja;

Dace Timule – Rīgas bērnu un jauniešu centra “Daugmale” keramikas studijas vadītāja;

Maija Avota – Māras Muižnieces mākslas skolas skolotāja;

Kristīne Belte – Jūrmalas Mākslas skolas direktora vietniece, pedagoģe;

Roberts Blaubuks – fotogrāfs .

Lepojamies ar mūsu audzēknēm Ievu Kalvāni, Evu Margeviču, Jutu Jonikāni, Agiju Grauzduli, Lauru Malcenieci, Līvu Riekstiņu, kuru darbi iekļuvuši 189 laureātu sarakstā un sveicam skolotājas Leldi Lauru, Dagniju Ramani, Svetlanu Saveļjevu, Māru Mickeviču!

Aicinām apmeklēt “Lidice-2022” Latvijas kārtas laureātu mākslas darbu izstādi no 25.01 līdz 04.02.2022. Latvijas Dzelceļa vēstures muzejā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2a! Kopā ar izstādi ir iespēja apskatīt muzeja patstāvīgo ekspozīciju! Bērniem un skolēniem (uzrādot apliecību) bezmaksas! Bērniem līdz 11 gadiem ieeja kopā ar vecākiem! Vairāk informācijas muzeja mājas lapā: https://www.railwaymuseum.lv/ vai Rīgas Interešu izglītības centra mājas lapā intereses.lv