POPGRUPA “BRĪZE”

Ja vēlies dziedāt mikrofonā un apgūt vokālās iemaņas, piedalīties dažādos konkursos, radoši izpausties,  atrast jaunus draugus, tad nāc pie mums!
Paredzēta ansambļa un solo dziedāšana.
Mūsu repertuārā būs latviešu un ārzemju dziesmas.

Nodarbības katrai grupai notiks divas reizes nedēļā.

Popgrupā uzņem audzēkņus:

jaunākajā grupā 3-7 g.vec.;

vecākajā grupā 8-12 g.vec.

Nodarbības bezmaksas.

Vadītāja Sondra Beitāne

Informācija: 26539239