Pieredzes apmaiņas seminārs tehniskās jaunrades Elektronikas novirziena pulciņu vadītājiem un fizikas un matemātikas skolotājiem

22.novembrī no plkst. 10.00 Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils” visas dienas garumā norisinājās Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LEtERA), Valsts izglītības satura centra (VISC), Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra un Rīgas Skolēnu pils organizētais pieredzes apmaiņas seminārs bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas novirziena pulciņu pedagogiem, kā arī fizikas un matemātikas skolotājiem.

Dienas gaitā vairāki nozares speciālisti iepazīstināja pedagogus ar aktuālākajām tēmām elektronikas novirzienā, kā arī ar savu pieredzi elektronikas pulciņu darbībā – vairāki semināra dalībnieki.

 

Semināru atklāja VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta, iepazīstinot semināra dalībniekus ar aktualitātēm interešu izglītībā 2013./2014.gadā, kā arī Māra Vilciņa (Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Sporta un jaunatnes pārvaldes un Sporta un Interešu izglītības nodaļas vadītāja) un Irina Jākobsone (Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Sporta un jaunatnes pārvaldes un Sporta un Interešu izglītības nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja) iepazīstinot semināra dalībniekus ar interešu izglītības programmu īstenošanas kārtību un principiem, kas būtiski noderēs turpmākajā pedagogu ikdienas darbā.

 

Turpmākajā dienas gaitā uzstājās tādi lektori, kā Kārlis Berkols (Rīgas Tehniskās Universitātes Robotikas klubs), Edgars Zīverts (Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tehniskās jaunrades jomas metodiķis), Jānis Ozols- Ozoliņš, kā arī par aktuālākajām tēmām Elektronikas nozarē un ieteikumiem uzņēmuma attīstībai stāstīs Normunds Bergs (LEtERA prezidents, „SAF tehnika” valdes priekšsēdētājs).

 

Līdz ar jaunām zināšanām, pedagogi varēja smelties jaunas idejas sava pulciņa attīstībai un iedvesmu jaunu pulciņu izveidei.  Lai veicas!

 

Inga Cimiņa, Rīgas Interešu izglītības centra vadītāja

http://www.intereses.lv/, www.rsp.lv, inga.cimina@gmail.com