Pieejami skolēnu Covid-19 testēšanas pārskati interešu izglītības iestāžu informēšanai

Atgādinām mūsu audzēkņiem, vecākiem un citiem Pils apmeklētājiem:

  • Ienākot Centrā obligāti jādezinficē rokas;
  • Audzēkņi, apmeklētāji un dabinieki Centra koplietošanas telpās lieto sejas maskas un ievēro distanc;
  • Skolas vecuma Audzēkņi ienākot uzrāda dežurantam sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu;
  • Pirmskolas vecuma audzēkņus (nav nepieciešams tests) un bērnus ar speciālajām vajadzībām pavada vecāki. Pieaugušie dežurantam uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas/pārslimošanas Covid-19 sertifikātu, negatīvu Covid-19 testu vai tiek reģistrēti Apmeklētāju žurnālā;
  • Šeit variet iepazīties ar Nacionālā veselības dienesta informāciju.