Pie Rīgas Skolēnu pils ēkas atklāta piemiņas plāksne Latvijas karaskolai

2012. gada 13. februārī pie Rīgas Skolēnu pils ēkas K. Barona ielā 99 tika svinīgi atklāta piemiņas plāksne Latvijas karaskolai, kura atradās šajās, agrākā garīgā semināra telpās atradās no 1919.  gada līdz 1940. gadam. Tādā veidā tika pavērta vēl viena vēstures lappuse, kas ļaus bērniem un jauniešiem vairāk interesēties par savu valsti, tās pagātni.

Piemiņas plāksne tika izveidota, godinot Nacionālo aizsardzības akadēmijas 20 gadu jubileju. Nacionālā aizsardzības akadēmija ir Latvijas kara skolas tradīciju pārmantotāja. Mēs varam būt lepni, ka mūsu jaunieši var mācīties tādās telpās ar tik nozīmīgu vēsturi.

Piemiņas plāksnes atklāšanā piedalījās Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kā arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors Andris Kalniņš un bijušie kara skolas audzēkņi. Pasākumu kuplināja armijas štāba orķestris un piedalījās aizsardzības akadēmijas kadeti.

Rīgas Skolēnu pils leposies un arī turpmāk pētīs savas ēkas vēsturi un ar to saistītos notikumus.

Valdis Egle, direktora pienākumu izpildītājs