Paziņojums par Noslēgto līgumu

Publicēšanas datums – 24.04.2016.

Par Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Transporta pakalpojumi Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” kolektīvu braucieniem uz ārzemēm un vietējiem pasākumiem Latvijā” (identifikācijas numurs BJCRSP2016/04) uzvarētāju tika atzīta SIA „Sabiedriskais autobuss”, ar kuru 19.04.2016. tika noslēgts Pakalpojumu līgums Nr.SARSP/190416.

Pakalpojumu līgums Nr.SARSP/190416 (pdf, 3876 kB)