Paziņojums par lēmumu

Pamatojoties uz Bērnu un jauniešu centra 10.04.2019. iepirkumu komisijas lēmumu, iepirkumā “Autotransporta pakalpojumu sniegšana Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu pārvadāšanai”, ID Nr. BJCRSP2019/1, tika atzīts par uzvarētāju un tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības SIA „Smārdes AL”, kurai bija piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu – EUR 37815.00 (bez PVN).

Iepirkumā piedalījās 5 (pieci) pretendenti:
1. SIA „HANSABUSS LATVIA”,
2. SIA „Lauvas Tūrs” ,
3. SIA „Smārdes AL”,
4. SIA „Sabiedriskais autobuss”,
5. SIA „Multilines”.

Noslēgtais līgums (pdf, 3.53Mb)