Paziņojums par lēmumu. Publicēšanas datums: 13.01.2014.

Par telpu iznomāšanas komisijas 10.01.2014. lēmumu „Par telpu nomu kafejnīcas izvietošanai Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” pagrabstāvā ar ierobežotu publisko pieejamību”.BJC „Rīgas Skolēnu pils” telpu iznomāšanas komisijas sēdē tika konstatēts, ka saņemti trīs pieteikumi ar piedāvāto nomas maksu:

  1. SIA “Baiba T” – EUR 1,45 bez PVN par 1 m2;
  2. SIA „Bt Art” – EUR 3,00 bez PVN par 1 m2;
  3. Z/S „Purgaiļi” – EUR 1,65 bez PVN par 1 m2.

Ar šo paziņojam, ka līgums par telpu nomu kafejnīcas izvietošanai Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” pagrabstāvā ar ierobežotu publisko pieejamību uz pieciem gadiem tiks slēgts ar SIA „Bt Art”, jo tās piedāvātā nomas maksa EUR 3,00 bez PVN par 1 m2 bija augstākā.

BJC „Rīgas Skolēnu pils”

Telpu iznomāšanas komisijas vadītājs

J. Pastors, 27006027