Paziņojums par iepirkumu

Publiskais iepirkums “Biroja preces Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” mācību darba un ikdienas darba nodrošināšanai”

Paziņojums par lēmumu