Paziņojums par iepirkumu “Autotransporta pakalpojumu sniegšana”.

IEPIRKUMS
“Autotransporta pakalpojumu sniegšana Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu pārvadāšanai”, identifikācijas Nr. BJCRSP2018/01.

Publicēts: 06.04.2018.

Paredzamā kopējā līgumcena – līdz 26000.00 EUR bez PVN.
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: Nolikuma prasībām un Tehniskai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājums jāiesniedz Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Administrācijā, Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā līdz 2018.gada 17.aprīlim plkst.12.00.
Iepirkuma kontaktpersona: Jāzeps Pastors, epasts: bjcrsp@riga.lv, darba t.27006027

 

Nolikums un 5.pielikums  iepirkumam Nr.BJCRSP2018/1 (pdf, 347 kB)

1., 2., 4.pielikums iepirkumam Nr.BJCRSP2018/1 (doc, 66 kB)

3.pielikums iepirkumam Nr.BJCRSP2018/1 (exl, 15 kB)