Paziņojums par iepirkumu

Informatīvais paziņojums par iepirkumu PIL 8.2 panta kārtībā

Publicēšanas datums – 2016. gada 08.februārī

Identifikācijas numurs – BJCRSP2016/02

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” veic iepirkumu:

“Biroja preču piegāde Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” mācību darba un ikdienas darba nodrošināšanai.”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 19.februāra plkst.17.00 Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā, LV-1012, darba dienās no 10.00 līdz 17.00, administrācijā 1.stāvā personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam noradītājā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Instrukcija

Peteikums un tehniska specifikacija

Visi jautājumi par piedāvājuma iesniegšanas kārtību, iepirkuma priekšmetu adresējami BJC „Rīgas Skolēnu pils” direktora vietniecei Ivetai Freimanei, tālr.27006021; e-pasts: skolenupils@gmail.com