Paziņojums par Iepirkuma uzvarētāju

Publicēšanas datums – 07.04.2016.

Par Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
„Transporta pakalpojumi Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”
kolektīvu braucieniem uz ārzemēm un vietējiem pasākumiem Latvijā” uzvarētāju
Izraksts no 05.04.2016. protokola nr.2. (pdf, 148 Kb)