Paziņojums par Iepirkuma lēmumu un noslēgto līgumu.

Par nekustamā īpašuma Rīgā, K.Barona ielā 99 (iznomājamā platība  2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 0054 001, nomas līgumu.

17.02.2020. Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, K.Barona ielā 99 (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 027 0054 001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  – EUR 263,10 mēnesī, ar termiņu līdz 16.02.2026.