Paziņojums par Iepirkuma komisijas lēmumu un noslēgto līgumu.