Paziņojums

Informatīvais paziņojums par iepirkumu PIL 8.2 panta kārtībā

Publicēšanas datums – 2016. gada 07.martā

Identifikācijas numurs – BJCRSP2016/03

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” veic iepirkumu:

“Transporta pakalpojumi Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” kolektīvu braucieniem uz ārzemēm un vietējiem pasākumiem Latvijā.”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 18.marta plkst.17.00 Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā, LV-1012, darba dienās no 10.00 līdz 17.00, administrācijā 1.stāvā personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam noradītājā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Instrukcija (.pdf  237 KB)

Pieteikums (.doc  108 KB)

Visi jautājumi par piedāvājuma iesniegšanas kārtību, iepirkuma priekšmetu adresējami BJC „Rīgas Skolēnu pils” direktora vietniecei Ivetai Freimanei, tālr.27006021; e-pasts: skolenupils@gmail.com