Pavasarīgā noskaņā aizritējušas “Rīgas Skolēnu pils 30. atklātās sacensības sporta tūrismā”.

2018.gada 21.-22.aprīlī Ropažos norisinājās „Rīgas Skolēnu pils 30.atklātās sacensības sporta tūrismā”. Šogad, atbilstoši piecgades tradīcijām, sacensības noritēja divas dienas.

 

Pirmajā dienā notika sacensības kontroles kombinētajā pārgājienā, kurā komandām, atbilstoši vecuma grupai, bija jāpārvar no 5 līdz 12 km. Distancē tika iekļauti orientēšanās, tūrisma tehnikas un novadpētniecības uzdevumi. Tā kā sporta tūrisms vēsturiski apvienojis vairākus sporta veidus, tad šajās sacensībās arī tika iekļauti tādi uzdevumi kā – ūdenstūrisma slaloms, velotūrisms un loka šaušana.

 

Sacensību otrajā dienā notika komandas tūrisma šķēršļu joslas sacensības, kurās lielāks uzsvars tika likts uz komandas tehniku, taktiku iekārtojot un pārvarot dažādus virvju uzdevumus.

 

Nelielai, radošai atpūtai starp sacensību disciplīnām, komandām bija iespēja piedalīties nakts piedzīvojumu trasītē, kuru organizēja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Rekreācijas kvalifikācijas studenti.

 

Kopumā sacensībās piedalījās 22 komandas, pārstāvot Rīgu, Jelgavu, Misu, Ādažus, Sēju, Līvānus, Druvu, Kazdangu, Nīkrāci, Jēkabpili, Krustpili un Druvu.

 

Par sacensību 1.vietu ieguvējiem kļuva:

  • visjaunākajā grupā – BJC „Junda” / “Remoss” komanda (A.Bogdanova, D.Krūmiņa, R.Auseklis);
  • jaunākajā grupā – Sējas pamatskolas komanda (A.Žilinska, S.Šauriņa, A.Ābele, R.Ķirkums, D.Tračs);
  • vidējā grupā – BJC „Junda” / “Remoss” komanda (E.Luka Indāne, E.Prūse, D.Plūme, E.Mačuks);
  • vecākajā grupā – Misas vidusskolas komanda (A.Jaunzeme, S.Neimane, M.Kante, L.Kazausks);
  • pieaugušo grupā – BJC „Junda” / “Remoss” komanda (N.Hofmanis, L.Hofmane, K.Ģērmanis, K.Apsēna).

 

Sacensības organizēja Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi, Latvijas Alpīnisma savienību, Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federāciju un biedrību “Stratus Z”.

 

Paldies Ropažu vidusskolas administrācijai par viesmīlību, uzņemot sacensību dalībniekus un organizatorus skolas telpās.

 

Liels paldies visiem brīvprātīgajiem sacensību tiesnešiem un, protams, arī dalībniekiem! Tiekamies pēc gada – „Rīgas Skolēnu pils 31. atklātajās sacensībās sporta tūrismā”!

 

Sacensību rezultāti

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Liepiņa, iliepina11@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Sporta tūrisma pulciņa interešu izglītības skolotāja

Sacensību galvenais tiesnesis

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)