Pasniegtas Gada balvas Rīgas labākajiem interešu izglītības pedagogiem un audzēkņiem – Skolēnu pilij 5 laureāti

20.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē sumināja Rīgas labākos interešu izglītības pedagogus un audzēkņus, pasniedzot Gada balvas par sasniegumiem un ieguldījumu interešu izglītībā. Šogad starp laureātiem ir arī Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” skolotāji un koris.

Nominācijā „Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā” balvu saņēma vācu valodas pulciņa interešu izglītības skolotāja Ligita Kandere. Šo balvu pasniedz par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo veikumu interešu izglītības attīstībā Rīgā.

 

Nominācijā „Par ieguldījumu interešu izglītībā” balvu pasniedz interešu izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem par radošu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī par teicamiem rezultātiem pasākumu organizēšanā un metodiskajā darbā. Šajā nominācijā balvu saņēma Skolēnu pils badmintona treneris Arnis Šefers, zīmēšanas un gleznošanas pulciņa interešu izglītības skolotāja Māra Mickeviča, vispārējās izglītības iestāžu muzeju pedagogu metodiskās apvienības vadītāja un izglītības metodiķe Zinaida Soboļeva.

 

Savukārt nominācijā „Par sasniegumiem interešu izglītībā” balvas pasniedz  audzēkņiem un kolektīviem par gūtajiem panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos. Šogad no Skolēnu pils to saņēma meiteņu koris „Rīga”, diriģente Gunta Malēvica, vokālā pedagoģe Aija Smiltēna.