Pasniegtas balvas Rīgas labākajiem interešu izglītības pedagogiem un audzēkņiem

2012.gada 12.decembrī „Gada balvas” interešu izglītībā pasniegšanas ceremonijā Rīgas pašvaldība sveica 2012. gada labākos Rīgas interešu izglītības pedagogus un audzēkņus par sasniegumiem un ieguldījumu, par mūža ieguldījumu interešu izglītībā, kā arī par debiju interešu izglītībā. Interešu izglītības nominācijas pasākumu organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Balvu „Par sasniegumiem interešu izglītībā” piešķir audzēkņiem un kolektīviem par izciliem panākumiem starptautiskajos, Latvijas un pilsētas mēroga pasākumos. Sportā šo balvu ieguva mūsu Skolēnu pils šaušanas sporta komanda (interešu izglītības skolotājs, treneris Juris Gabranovs).

Balvu „Par ieguldījumu interešu izglītībā” saņem pedagogi, pulciņu vadītāji par radošu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī par teicamiem rezultātiem pasākumu organizēšanā un metodiskajā darbā. Laureātu vidū bija Skolēnu pils zīmēšanas un gleznošanas pulciņa interešu izglītības skolotāja Inese Gūtmane un Ināra Jankovska, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja, ilggadīga Skolēnu pils direktora vietniece.

Apsveicam laureātus!Iveta Freimane,

BJC „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece