Pasākums „Nāc un piedalies”

2.septembrī Vērmanes parkā notika tradicionālais bērnu un jauniešu pasākums „Nāc un piedalies”. Līdzās citu  Rīgas interešu izglītības centru un sporta skolu informatīvajiem stendiem un radošajām darbnīcām, daudz interesentu pulcināja mūsu Rīgas Skolēnu pils skolotāju vadītās radošās darbnīcas.Ar skaistām ziedu kompozīcijām, daudz materiāliem un izsmeļošu stāstījumu daudzu bērnu un viņu vecāku uzmanību saistīja skolotāja Sarmīte Hippe. Skolotājs Jānis Ozols-Ozoliņš aicināja zēnus apmeklēt radioelektronikas pulciņu, rādīdams dažādas audzēkņu konstruētas ierīces, demonstrējot „ runas konservēšanas aparātu”, sniedzot daudz interesantu ziņu par elektrību ar asprātīgiem komentāriem.

Skolotāja Elga Šmite piedāvāja izgatavot interesantus „ziedus” no dažādiem materiāliem un veidot krāsu ornamentus uz salvetēm. Lielu ievērību kā katru gadu piesaistīja tūrisma virves, pie  kurām visu laiku veidojās izmēģināt gribētāju rinda. Mākslīgā kāpšanas siena vilināt vilināja gan lielākus, gan mazākus sportistus. Pirmoreiz ar savu  bagātīgi noformēto informatīvo stendu un iespēju izmēģināt roku šaušanā, šajā pasākumā piedalījās šaušanas pulciņa skolotājs Juris Gabranovs.

Lielkoncertā uz estrādes Rīgas Skolēnu pili pārstāvēja mazie dziedātāji no „ Odziņām” (skolotāja Madara Stupele) un folkloras kopa „ Kokle” (vadītāja Dina Liepa). Folkloristi savos priekšnesumos iesaistīja arī skatītājus, tai skaitā japāņu tūristus, kas ātri apguva apguva nepieciešamās iemaņas un jautri laidās dejā.

Tamāra Kalvāne, direktora vietniece