Pārgājiens „Ragakāpas vilkatis”

22.septembrī notika Sporta tūrisma pulciņa jaunāko dalībnieku vienas dienas pārgājiens. Pārgājiena mērķis bija iepazīstināt jaunos pulciņa dalībniekus ar kājnieku pārgājienu, iepazīt vienam otru, kā arī iepazīt Rīgai tik tuvo, bet daudziem vēl neiepazīto teritoriju – Ragakāpas dabas parku.  Ragakāpas dabas parks atrodas Jūrmalā starp Lielupi un Buļļuciemu.Dabas parka teritorijā bija sastopamas ļoti vecas priežu audzes, kuru vecums sasniedz ~ 340 gadus. Parkā sastopami arī tādi interesanti koki kā Ragakāpas vilkaču priede un Ragakāpas žuburu priede. Šīs divas priedes mums nesanāca sastapt, tomēr sastapām daudz citas visnotaļ interesantas priedes.

Pārgājiena laikā tika apskatītas 4 eko takas – Dabas skatu taka, Kukaiņu taka, Priežu taka un Augu taka. Kā arī apskatīts Jūrmalas brīvdabas muzejs, kurā dalībniekiem lielu sajūsmu radīja lielais kuģis Undīne un lielās šūpoles. Kopā tika pievarēti 10 km un izvirzīts nākošais mērķis – dalība divu dienu pārgājienā.

Inga Liepiņa

Sporta tūrisma pulciņa skolotāja