Pārgājiens „Rudens ieskaņās”

Sporta tūrisma pulciņa audzēkņi 1. oktobrī devās pārgājienā pa Jelgavas novadu. Pārgājienā piedalījās 15 pulciņa audzēkņi. Daudziem no pārgājiena dalībniekiem šis bija pirmais pārgājiens, tāpēc tas tika rīkots vienu dienu.

Pārgājiena maršruts bija ap 10 km garšs. Rīga – vilciena stacija Cena – Vecā dzelzceļa līnija – „Līcīši” – Veselības taka – Ozolnieki – Rīga.

Pārgājiena laikā viesojāmies Zemnieku saimniecībā “Līcīši”, ka ir lielākais kazu audzēšanas un kazas piena produktu ražošanas uzņēmums Latvijā. Apskatījām daudz, daudz kaziņas, āzi, cūkas, zosis un citus zvērus J. Kā arī degustējām kazas pienu un dažādus sierus.

Neliels ieskats pārgājiena norisē – bildēs. Nākošais pārgājiens plānots uz divām dienām 22.-23. oktobrī.

Interešu izglītības skolotāja

Inga Liepiņa