Panākumi tērpu kolekciju skatē.

20.aprīlī Apģērbu stila un modes pulciņa audzēkņi piedalījās 5. Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla 2.kārtas tērpu kolekciju skatē ar 2 kolekcijām: „Rīgas namu jumti” un audzēknes Danas Bajāres „Krāsainie gadalaiki”. Abas kolekcijas ieguva 1.pakāpes diplomus.

 

Informāciju sagatavoja:

Antra Žīgure, azigure@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Apģērbu stila un modes pulciņa interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)