Palermo

No 15. līdz 20. oktobrim Palermo (Sicīlija, Itālija) notika ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta “Segundas lenguas y nuevas tecnologias” (Svešvalodas un jaunās tehnoloģijas) partneru  tikšanās. Latviju pārstāvēja BJC „Rīgas Skolēnu pils” un Rīgas Interešu Izglītības Metodiskais Centrs.

Projekta dalībvalstis: Spānija – CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE CEHEL, Somija – „Learnwell Oy”,  Rumānija – INSTITUTO INTERCULTURAL DE TIMISOAR I, Itālija – ASSOCIAZIONE INNOVAZIONE E DIFFUSIONE PERLO  SVILUPPO ECONOMICO ED AMBIENTALE.

Projekta tēmas ir trīs mūsdienu sabiedrībai un izglītībai svarīgi jēdzieni:

jaunās tehnoloģijas (IKT), svešvalodu apguve un kultūra. Tikšanās laikā vērtējām projekta darba norisi, iepazināmies ar jaunākiem materiāliem pārrunājām turpmākā darba virzienus.

Sicīlijas partneri iepazīstināja ar Sicīlijas kultūru un dabu, aktuālām sabiedriskām un kultūras norisēm. Latvijas grupa ir guvusi jaunus iespaidus par mums neparasto Sicīlijas dabu un kultūru, jaunas idejas turpmākam projekta darbam un sadarbībai.

Tatjana Gvozdeva, Rīgas Skolēnu pils interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv