Orientēšanās spēle Skolēnu pils audzēkņiem „Tortes meklēšana” jau 15.gadu

Jau par tradīciju kļuvis, ka Rīgas Skolēnu pils orientēšanās pulciņš rīko orientēšanās spēli „Tortes meklēšana”, kur nemainīgi galvenā balva ir TORTE. Šogad „Tortes meklēšana” norisinājās 5. novembrī.

Orientēšanās pulciņa audzēkņi spēles dalībniekiem bija sagatavojuši vairākus uzdevumus, ar mērķi pārliecināties, cik daudz Skolēnu pils dažādu pulciņu audzēkņi zina par mācību iestādi, kurā viņi pavada lielu daļu sava laika, kā arī – uzdevuma veidā iepazīstināja ar sava sporta veida pamatprasmēm.

 

Lai arī, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, dalībnieku skaits bija mazāks, par tiem jauniešiem, kuri piedalījās, jāsaka – „drošajiem pieder pasaule”, jo bija jāpaveic uzdevumi, kurus lielākā daļa dalībnieku darīja pirmo reizi. Spēlē piedalījās 8 komandas un tās gaitā tika izzinātas lietas, kurām ikdienas steigā paskrienam garām un nepamanām.

 

Spēle sākās ar 1.uzdevumu – orientēšanās Skolēnu pils pagalmā. Katram komandas dalībniekam noteiktā secībā bija jāveic orientēšanās distance ar 5 kontrolpunktiem. Lai arī pils pagalms nav liels un šķiet zināms, dažiem dalībniekiem šis uzdevums sagādāja grūtības. Pārliecinoši labāko rezultātu šajā uzdevumā uzrādīja komanda ar savdabīgu komandas nosaukumu – „Bulciņas”.

 

2.uzdevums sastāvēja no 3 daļām – vienam komandas dalībniekam bija jāveic „labirints”, pareizi nosakot kontrolpunktus, kuri bija novietoti uz līnijas un iezīmēti kartē, kamēr diviem citiem komandas dalībniekiem bija jāveic erudīcijas pārbaude – jāatbild uz 10 jautājumiem par Rīgas Skolēnu pili. Lai rastu atbildes uz jautājumiem, bija ļauts pārvietoties pa pili, bet – ar nosacījumu, ka netiek pārsniegts laika limits 8 minūtes. Vēl 2 komandas biedriem bija 4 minūšu laikā jāsaliek orientēšanās sporta kartes „puzzle” – šķiet, šis bija vieglākais no uzdevumiem. Daži no jautājumiem, uz kuriem, rast atbildi nebija viegli:

Cik veida logu ir Skolēnu pils ēkas fasādē?

Ēkā, K.Barona ielā 99, laikā no 1914.-1940.gadam, atradās…?

Skolēnu pils kafejnīcas nosaukums ir ……?

Cik Skolēnu pilī ir karsto dzērienu/našķu automāti?

Kādus Skolēnu pils pulciņus/kolektīvus Tu vari nosaukt?

Šā gada februārī Skolēnu pils svinēja savu …. dzimšanas dienu.

Par cik spēles nosacījumi ļāva izmantot visus izziņas līdzekļus, ieskaitot pārvietošanos pa telpām, uz lielu daļu no jautājumiem atbildes tika atrastas, ja zināja kur tās meklēt. Ar šo sarežģīto uzdevumu vislabāk galā tika komanda „Erkils Puaro”.

 

3.uzdevums papildināja izzināšanas jomu – Skolēnu pils iekštelpu kartē bija iezīmēti 10 aplīši, dalībnieku uzdevums bija noskaidrot, kas šajā vietā atrodas. Tur varēja būt gan nodarbību telpa, gan vitrīna ar sporta sacensībās izcīnītiem kausiem, gan Skolēnu pils dežuranta darba vieta, gan Rīgas Skolu muzejs, gan… Uzdevuma izpildei tika atvēlētas 10 minūtes. Arī šajā uzdevumā pārāka bija komanda „Erkils Puaro”, pilnībā attaisnojot komandas nosaukumu.

Apkopojot rezultātus, tika sveikti spēles dalībnieki un, protams, uzvarētāji.

Rezultāti:

1.vieta „Erkils Puaro”

2.vieta „Team cake”

3.vieta „Kabatu kontrole”

4.vieta „Bulciņas”, „Atklājēji”, „Superkomanda”, „Cukurvate”, „Makintoši”.

 

Skolēnu pils orientēšanās pulciņš saka lielu paldies spēles dalībniekiem par uzdrīkstēšanos un atsaucību. Ceram, ka dalībnieki guva jaunas zināšanas par Skolēnu pili, iepazina ēku, kurā nodarbojas ikdienā, kā arī – jautri pavadīja trešdienas pēcpusdienu.

 

Liels paldies arī Skolēnu pils administrācijai un kafejnīcai „Baiba ” par garšīgajām un lieliskajām balvām.

 

Ieva Šusta,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Orientēšanās sporta pulciņa

Interešu izglītības skolotāja

ieva.rsp@gmail.com