Nometne “Rudens piecdienīte”

Aicinām pieteikt Ukrainas bērnus un jauniešus rudens nometnei “Rudens piecdienīte”

no 23. līdz 27.oktobrim 2023.

Nometnes mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Nometnē vienādā skaitā tiks iesaistīti Ukrainas bērni un jaunieši un Latvijas valstspiederīgie, vecumā no 12 līdz 17 gadiem.

Nometne ir bezmaksas.

Ukrainas bērnus un jauniešus aicinām dalībai nometnēs pieteikt vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, sazinoties ar Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” – Māra Vilciņa, kontakttālrunis 29539205, e-pasts: mara.vilcina@edu.riga.lv.

Finansējums nometņu organizēšanai nodrošināts, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 23. maija rīkojumu Nr. 296.

Запрошуємо українських дітей та молодь записуватися до  осіннього табору

«Осіння п’ятиденка»з 23 по 27 жовтня 2023 року.

Метою табору є підтримка соціалізації та психоемоційного благополуччя українських дітей та молоді, а також практика латиської мови та вдосконалення навичок спілкування, співпраця як між собою, так і з латвійськими дітьми та молоддю в різноманітниx творчиx та просвітницькиx заходax з культурологічної освіти, екологічного виховання, технічної творчості, спорту, здорового способу життя та безпеки.

Діти та молодь України та громадяни Латвії віком від 12 до 17 років візьмуть участь у рівних кількостях.

Табір безкоштовний.

Українських дітей та молодь запрошують подавати заявки на участь у таборах батькам або законним представникам за тел Дитячий та молодіжний центр “Rīgas Skolēnu palis” – Мара Вілціня, контактний телефон 29539205, електронна пошта: mara.vilcina@edu.riga.lv.

Фінансування організації таборів надано Департаментом освіти, культури та спорту Ризької міської ради у співпраці з Державним освітнім центром в рамках програми підтримки «Підтримка українських та латвійських дитячих та молодіжних таборів» відповідно до Кабміну Розпорядження Міністра від 23 травня 2023 р. № 296.