Vokālais ansamblis “Canzone”

Vokālais ansamblis „Canzone”

koncertmeistare Kornēlija Krūmiņa

 

Uzņem jaunus dalībniekus vecumā no 10-16 gadiem, lai nodarbībās apgūtu dziedāšanas prasmi, izkoptu ķermeņa kultūru, padziļinātu savas zināšanas solfedžo un mūzikas teorijā, kā arī paplašinātu savu muzikālo redzeslauku apmeklējot dažādus koncertus un ekskursijas, kā arī piedaloties koncertos un dažādos projektos!

Nodarbības notiek trešdienās un piektdienās plkst. 16.30-18.30