Vokālā studija

Nodarbības bezmaksas.

Papildus informācija: mob.t.29173082, uroze@edu.riga.lv