Vokālais ansamblis “Melos”

Vokālais ansamblis “MELOS”

vadītāja Jeļena Freiberga

 

Vokālais ansamblis „Melos” uzņem audzēkņus vecumā no 5 līdz 14 gadiem. Ansamblis dibināts 1983.gadā.

Apmācības programmā: muzikālās dzirdes un vokālo dotību attīstība, vokālās nodarbības (dažādi mūzikas virzieni), skatuves kustība, kultūras vēsture, attīstība mācību ekskursijas. «Melos» aktīvi piedalās Latvijas mūzikas dzīvē, koncertē ārzemēs, piedalās dažādos gan pašmāju, gan ārzemju konkursos un festivālos. Ansamblis pabijis Vācijā, Francijā, Ukrainā (Krimā), Slovākijā, Vācijā, Krievijā, Bulgārijā.

Informācija: mob.t. 29771123, jfreiberga@edu.riga.lv

 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ “МЕЛОСС”

руководитель Елена Фрейберга

 

принимает детей в возрасте 5 – 14 лет.

 

В программе обучения:

  • с 5-6 лет развитие основных музыкальных навыков; занятия проводятся в активной форме – пение; развитие музыкального слуха; ритмические и пластические упражнения; логопедические упражнения; танцевальные движения; музыкальные игры
  • с 7 лет и старше учащиеся делятся на возрастные группы; проводятся занятия сольфеджио, вокала; в программе произведения народной, классической, джазовой и популярной музыки
  • развитие навыков сценического мастерства, движения под музыку
  • концерты, конкурсы, фестивали.

 

Воспитательная программа:

общее развитие культуры поведения в обществе, приобщение учащихся к миру музыкального искусства, экскурсии.

 

Вокальный ансамбль “МЕЛОС” основан 1 октября 1983 года.

«МЕЛОС» является дипломантом международного конкурса хоров 1995 года в Дармштпдте (Германия), а также принимает активное участие в концертной жизни Латвии и за рубежом. Летом 1996 года «МЕЛОС» успешно концертировал во Франции. B последние годы принимал участие в фестивалях C.Петербурге, Пушкинских горах, Словакии, Болгарии, Германии.

 

Руководитель коллектива Елена Фрейберга моб. 29771123, jfreiberga@edu.riga.lv