Meiteņu koris “RĪGA”

Kopā dziedāšanas prieks ir neaizstājama pieredze bērniem jau no pirmsskolas vecuma. Meiteņu korī “Rīga” bērniem ir plašas attīstības iespējas. Ne tikai dziedāšana, bet arī ritmika un kustības, ko meitenes apgūst, – tas ir ieguldījums bērna attīstībā un vērtība visam mūžam.

  • Pirmsskolas grupā bērni, atbilstoši savam vecumam, apgūst dziedāšanas prieku un kolektīvās muzicēšanas pamatus. Šajā grupā ir nepieciešams vecāku atbalsts vedot uz nodarbībām un sapošot koncertiem! 
  • 1.-4. klašu kora grupā aicinām meitenes, kurām patīk dziedāt un, kuras vēlas uzstāties koncertos. Šajā vecumā svarīgi ir iemācīties dziedāt pareizi. Kopā muzicējot mēs izkopjam kolektīvās muzicēšanas prasmes. Šajā grupā uzņemam meitenes ar vai bez priekšzināšanām. Dziedāšana korī iedrošinās nepārliecinātu dziedātāju un nereti tieši šajā vecuma grupā izaug nākamās solistes. 
  • 5.-12. klašu kora grupā aicinām gan dziedātājas ar iepriekšēju kolektīvās dziedāšanas pieredzi, gan arī meitenes, kurām šādas pieredzes nav. Arī viņām būs iespēja savu dziedāšanas prasmi attīstīt. Šajā vecumā kolektīvās muzicēšanas prasmes tiek pilnveidotas. 

Informācijai e-pasts: riigamkoris@gmail.com, irinasva@edu.riga.lv 

Plašāka infomācija par kori pieejama tīmekļa vietnē www.facebook.com/RigaGirlsChoir/