Meiteņu koris “RĪGA”

Kopā dziedāšanas prieks ir neaizstājama pieredze bērniem jau no pirmsskolas vecuma. Meiteņu korī “Rīga” bērniem ir plašas attīstības iespējas. Ne tikai dziedāšana, bet arī ritmika un kustības, ko meitenes apgūst, – tas ir ieguldījums bērna attīstībā un vērtība visam mūžam.

Meiteņu koris “Rīga” ir viens no ievērojamākajiem Rīgas meiteņu koriem. Koris ir daļa no Rīgas Skolēnu pils plašās saimes un ir izkopis plašu, tradīcijām bagātu muzikālo dzīvi – radošs mēģinājumu process, regulāri koncerti Latvijā un ārpus tās, kā arī daudzveidīga koncertprogramma, kurā ir pārstāvēti dažādi mūzikas žanri, sākot no mūsdienu populārās mūzikas līdz pat klasiskās mūzikas pērlēm. Koris ļoti daudz ceļojis, ieguvis prestižas godalgas un palīdzējis koristēm iepazīt unikālo pasaules koru vidi, tradīcijas un vienojis muzikālo meiteņu raksturus sirsnīgā draudzībā.

Korim ir vairākas grupas, kas nodrošina katram vecumam atbilstošu pieeju. Muzicēšana notiek šādās grupās – pirmsskolas grupā, 1.-4. klašu grupā un 5.-12. klašu grupā.

  • Pirmsskolas grupā bērni, atbilstoši savam vecumam, apgūst dziedāšanas prieku un kolektīvās muzicēšanas pamatus. Šajā grupā ir nepieciešams vecāku atbalsts vedot uz nodarbībām un sapošot koncertiem! Informācijai e-pasts: [email protected]
  • 1.-4. klašu kora grupā aicinām meitenes, kurām patīk dziedāt un, kuras vēlas uzstāties koncertos. Šajā vecumā svarīgi ir iemācīties dziedāt pareizi. Kopā muzicējot mēs izkopjam kolektīvās muzicēšanas prasmes. Šajā grupā uzņemam meitenes ar vai bez priekšzināšanām. Dziedāšana korī iedrošinās nepārliecinātu dziedātāju un nereti tieši šajā vecuma grupā izaug nākamās solistes. Informācijai e-pasts: [email protected]
  • 5.-12. klašu kora grupā aicinām gan dziedātājas ar iepriekšēju kolektīvās dziedāšanas pieredzi, gan arī meitenes, kurām šādas pieredzes nav. Arī viņām būs iespēja savu dziedāšanas prasmi attīstīt. Šajā vecumā kolektīvās muzicēšanas prasmes tiek pilnveidotas. Viens no nozīmīgākajiem šīs sezonas notikumiem būs gatavošanās Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem, kā arī vairākas nesaistītas koncertprogrammas. Informācijai e-pasts: [email protected]Interesentus gaidām Rīgas Skolēnu pils 214. kabinetā 2020. gada septembra pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00. Tur būs iespējams sastapt kora pedagogus, kuri labprāt atbildēs uz jautājumiem un noklausīsies dziesmiņu, kura būs sagatavota.

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī: 5 EUR (meiteņu kora “Rīga” pirmsskolas grupai)

Skolotāji Irīna Švarcbaha un Jānis Švarcbahs

Vokālā pedagoģe Aija Smiltēna

Plašāka infomācija par kori un uzņemšanu pieejama tīmekļa vietnēs www.meitenukorisriga.lv un www.facebook.com/RigaGirlsChoir/